Bác Ái:

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 59-CT/TW và sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW

Huyện ủy Bác Ái vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 59-CT/TW của Bộ Chính trị ( khóa 8) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân trong thời kỳ CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn” và sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH”. Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.

(NTO) Qua 10 năm quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 59, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và Hội Nông dân trong huyện đã có những chuyển biến tích cực. Hội Nông dân các cấp đã từng bước phát huy được tính dân chủ trong việc tham gia đóng góp ý kiến vào việc xây dựng và thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, tập trung vào công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, vận động nông dân tích cực tham gia công tác Hội gắn với Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; củng cố tổ chức Hội vững mạnh; thực hiện tốt các phong trào: Nông dân thi đua giúp nhau xoá đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng; xây dựng nông thôn mới; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị các cấp.

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tham dự hội nghị

Trong giai đoạn 2011-2015, Huyện ủy Bác Ái xác định tiếp tục quán triệt sâu rộng Nghị quyết 26/NQ-TW về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; tăng cường xây dựng củng cố Hội về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Các cấp chính quyền chú trọng phối hợp, tạo mọi điều kiện để Hội Nông dân hoạt động có hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng , Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy  phát biểu chỉ đạo hội nghị

Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy Đảng, chính quyền và cán bộ đảng viên đã nhận thức đầy đủ, sâu rộng hơn về công tác phụ nữ. Hội Phụ nữ cũng đã phát huy được vai trò tham mưu với cấp ủy về thực hiện nhiệm vụ công tác Hội; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, quan tâm đến các lợi ích thiết thực của phụ nữ, từ đó vai trò, địa vị người phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được cải thiện.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả Huyện ủy Bác Ái đã làm được trong việc thực hiện các Chỉ thị và Nghị quyết của Bộ Chính trị thời gian qua. Đồng chí chỉ đạo Huyện ủy cần đẩy mạnh hơn nữa công tác lãnh đạo để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ mà các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đề ra, nhằm phát huy tối đa vai trò của Hội Nông dân, Hội Phụ nữ tham gia tích cực phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH.