HỘI PHỤ NỮ TỈNH:

Hiệu quả từ Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”

(NTO) Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, với 8 tiêu chí xây dựng gia đình “5 không” là: “Không đói nghèo; không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; không có bạo lực gia đình; không sinh con thứ 3 trở lên; không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học” và “ Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ”.

Để cuộc vận động đi vào cuộc sống, Hội Phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội thành lập các mô hình câu lạc bộ, tổ phụ nữ xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”. Kết quả có 49 CLB và 12 tổ, với 1.532 thành viên tham gia. Cuối năm 2010, Hội Phụ nữ tỉnh đã tổ chức sơ kết công tác chỉ đạo xây dựng mô hình “gia đình 5 không, 3 sạch”. Trên cơ sở đó phát động thành cuộc vận động được đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ hưởng ứng nhiệt tình, góp phần không nhỏ trong việc thực hiện xây dựng đời sống văn hóa, ngăn ngừa, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội từ trong gia đình. Ngoài công tác tuyên truyền, các cấp Hội còn chủ động tham gia với địa phương vận động phụ nữ, trẻ em trong độ tuổi ra các lớp xóa mù chữ, phổ cập giáo dục; tham gia hòa giải các vụ việc tại địa phương …

Cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” là điều kiện để các thành viên được trao đổi kinh nghiệm sản xuất, chăn nuôi; kinh nghiệm về tổ chức cuộc sống gia đình, được học tập rèn luyện kỹ năng sinh hoạt cộng đồng, được bổ sung kiến thức nuôi dạy con cái, xây dựng gia đình theo 4 tiêu chí: “ No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; đồng thời, chuyển tải được nhiều chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước cùng với những nội dung nhiệm vụ công tác Hội đến cán bộ, hội viên phụ nữ và cộng đồng, tạo sự chuyển biến rõ nét về mặt nhận thức, từ đó hình thành ý thức giác ngộ phấn đấu vươn lên thực hiện các tiêu chí của cuộc vận động, góp phần đáng kể vào việc thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội của địa phương.