Hoạt động các sở, ngành, địa phương

* Đến nay, ngành Nông nghiệp đã thực hiện cơ cấu lại ngành chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, phát triển theo hướng trang trại tập trung, hiệu quả cao, quy mô đàn gia súc được duy trì. Tổng đàn gia súc đạt 459.747 con, vượt 9,7% kế hoạch, tăng 1,8% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh đã phát triển 54 trang trại chăn nuôi heo, tăng 15 trang trại so với cùng kỳ; thực hiện lai tạo bò đạt tỷ lệ 50% trên tổng đàn. Đối với dê, cừu áp dụng các biện pháp luân chuyển, thay đổi giống đực để vừa giữ được quỹ gen, vừa nâng cao chất lượng, tăng trọng lượng xuất chuồng. Duy trì và mở rộng 4 liên kết chăn nuôi, gồm 1 chuỗi liên kết giá trị chăn nuôi dê, cừu thịt; 39 cơ sở chăn nuôi heo gia công cho Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam và Công ty CJ; 1 chuỗi giá trị heo đen, gà bản địa; 1 chuỗi giá trị liên kết chăn nuôi gia cầm; 1 chuỗi giá trị chăn nuôi bò, mang lại hiệu quả kinh tế cho các nông hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

Nông dân xã Phước Hữu (Ninh Phước) chăm sóc đàn bò. Ảnh: Văn Nỷ

* Tính đến đầu tháng 12-2021, số dư nợ cho vay hỗ trợ về nhà ở của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh là 11,7 tỷ đồng, với 69 khách hàng còn dư nợ. Trong đó: Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh đã ký hợp đồng vay vốn xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa lại nhà ở cho 65 khách hàng với doanh số cho vay 28,78 tỷ đồng, đến nay còn dư nợ 10,4 tỷ đồng, với 55 khách hàng; Chi nhánh NHTMCP Bưu điện Liên Việt tỉnh đã cho 26 khách hàng vay vốn mua nhà ở xã hội thuộc dự án nhà ở xã hội Chung cư C5- phường Thanh Sơn (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) với doanh số cho vay 4,43 tỷ đồng, dư nợ cho vay 1,3 tỷ đồng, với 14 khách hàng. Riêng về cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ, toàn tỉnh còn dư nợ đạt 42,9 tỷ đồng, với 150 khách hàng.

* Trong năm 2021, các sở, ngành trong tỉnh đã tổ chức nhiều đợt giám sát về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Đã tiến hành giám sát 117 mẫu thực phẩm, trong đó có 111 mẫu đạt yêu cầu, chiếm tỷ lệ 94,9%; 1 mẫu không đạt, chiếm tỷ lệ 0,8% và 5 mẫu chờ kết quả. Ngoài ra, toàn tỉnh đã tổ chức 224 cuộc thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm tại 5.102 cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh; kết quả có 4.693 cơ sở đạt yêu cầu, đạt tỷ lệ 92%; có 409 cơ sở vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm, tỷ lệ 8%. Ngành chức năng đã xử lý vi phạm hành chính đối với 18 cơ sở, xử phạt tổng số tiền 65,4 triệu đồng và nhắc nhở 391 cơ sở vi phạm. Đã tiến hành lấy 22 mẫu thực phẩm kiểm tra các chỉ tiêu vi sinh, hóa học để đánh giá an toàn thực phẩm, kết quả có 20/22 mẫu đạt, chiếm tỷ lệ 90,9%; 2/22 mẫu không đạt, chiếm 9,1%.