Bổ sung đối tượng hưởng chế độ hỗ trợ gặp khó khăn do dịch COVID-19

Ngày 24-10-2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2035/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung (đợt 4) đối tượng là người lao động (NLĐ) không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh được hưởng chế độ hỗ trợ quy định tại khoản 12 mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ.

Theo đó, trong đợt này UBND tỉnh bổ sung thêm 2 nhóm đối tượng sau:

Nhóm đối tượng lao động tự do sinh sống ở các huyện đến làm việc tại Tp. Phan Rang - Tháp Chàm hoặc huyện Ninh Phước, gồm: Người bán hàng rong không có địa điểm cố định; người thu mua, nhặt ve chai lưu động; người chạy xe ôm (xe hai bánh chở khách); bốc vác lên xuống hàng hóa tại các chợ, ga Tháp Chàm, bến xe liên tỉnh; lao động làm việc tại các hộ kinh doanh dịch vụ ăn, uống; thợ cắt tóc nam, nữ; giáo viên, NLĐ đang làm việc tại các cơ sở mầm non, mẫu giáo, giữ trẻ tư thục có hợp đồng lao động nhưng không tham gia BHXH; lao động tự do làm việc tại các công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ, tư nhân dừng hoạt động kể từ ngày 20-7-2021 và lao động tự do làm việc tại các dịch vụ ăn, uống nhỏ, lẻ.

Nhóm đối tượng lao động tư do sinh sống tại tỉnh Ninh Thuận đến làm việc tại vùng giáp ranh ngoài tỉnh bị thiết lập vùng phong tỏa và đi về trong ngày; gồm: Người bán hàng rong không có địa điểm cố định; người chạy xe ôm (xe hai bánh chở khách); giáo viên, NLĐ đang làm việc tại các cơ sở mầm non, mẫu giáo, giữ trẻ tư thục có hợp đồng lao động nhưng không tham gia BHXH; lao động tự do làm việc tại các công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ, tư nhân dừng hoạt động kể từ ngày 20-7-2021 và lao động tự do làm việc tại các dịch vụ ăn, uống nhỏ, lẻ.

Mỗi đối tượng chỉ được hưởng một lần trong một chính sách hỗ trợ. NLĐ được hỗ trợ một lần bằng tiền chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ; không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia. Mức hỗ trợ là 1,5 triệu đồng/người/lần.