Ngày 22-10 trên địa bàn tỉnh có 7 ca mắc COVID-19 mới (Tính đến 18 giờ ngày 22-10)