Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Sau chiến thắng mùa Xuân năm 1975, thực hiện Nghị quyết của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc thống nhất các đoàn thể Nhân dân, từ ngày 10 đến 12-6-1976, Hội nghị thống nhất Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) toàn quốc được tổ chức.

Hội nghị đã nhất trí quyết nghị: Thống nhất sự chỉ đạo hoạt động của Hội LHPN trong cả nước trong một tổ chức là Hội LHPN Việt Nam; quyết định lấy ngày 20-10-1930 là ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam.Đến năm 2010, tại Thông báo số 382-TB/TW ngày 15-10-2010 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Bí thư đồng ý lấy ngày 20-10 hằng năm là ngày Phụ nữ (PN) Việt Nam.

Trải qua 91 năm, kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng của PN Việt Nam qua các thời kỳ, những năm qua, PN trong tỉnh luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, có nhiều cống hiến trên tất cả các lĩnh vực đời sống, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh.

Cán bộ Viện Nghiên cứu cây bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố thực hiện phân tách thành phần bảo vệ thực vật. Ảnh: Phan Bình

Các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hỗ trợ PN phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc; triển khai sâu rộng, chất lượng, hiệu quả phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, 2 cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các phong trào thi đua, cuộc vận động của Hội được cụ thể hóa trong từng nhiệm vụ trọng tâm, trong từng giai đoạn, thời điểm phù hợp điều kiện thực tiễn và nguyện vọng của hội viên, qua đó ngày càng được các tầng lớp PN toàn tỉnh hưởng ứng rộng rãi, tạo sự chuyển biến rõ nét cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, tạo động lực cho chị em tích cực tham gia học tập, nâng cao kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, phát huy phẩm chất, đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc; tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh và đóng góp quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Công tác vận động, hỗ trợ PN phát triển kinh tế, phát huy nội lực, tăng cường kết nối thúc đẩy khởi nghiệp giúp chị em nâng cao đời sống được quan tâm đẩy mạnh. Các cấp Hội đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên PN tích cực tham gia phong trào PN khởi nghiệp, các mô hình kinh tế tập thể; huy động nguồn lực tổ chức các hoạt động kết nối giữa lãnh đạo và các doanh nghiệp với hội viên PN có ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Chủ động đề xuất, phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh hoạt động dạy nghề và giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động; đồng thời tích cực hỗ trợ vốn, khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hội viên PN phát triển kinh tế, tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Nhiều chị phát huy tính năng động, sáng tạo, làm giàu chính đáng và trở thành những điển hình tiên tiến làm kinh tế giỏi. Nhiều gia đình hội viên mạnh dạn xây dựng mô hình kinh tế theo hướng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, trang trại, có thu nhập cao, giải quyết việc làm cho nhiều lao động nữ. Những hoạt động hỗ trợ PN phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững của Hội đã đóng góp tích cực trong việc thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hỗ trợ hàng hóa cho Ủy ban MTTQ Việt Nam Tp. Phan Rang - Tháp Chàm
phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Ngoài việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hỗ trợ PN phát triển kinh tế, Hội LHPN tỉnh tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, kiện toàn tổ chức; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; giám sát và phản biện xã hội; tham mưu, đề xuất chính sách, công tác cán bộ nữ... Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác bình đẳng giới, phát huy vai trò, vị thế của PN, có nhiều đóng góp quan trọng vào phát triển KT-XH của địa phương. Hiện Hội LHPN tỉnh quản lý 65 cơ sở hội, với 81.327 hội viên/124.867 PN từ 18 tuổi trở lên, chiếm 65,13%.

Đồng chí Phan Thị Ngân Hạnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Đất nước ta đang hội nhập từng ngày đặt ra cho tổ chức Hội nhiều nhiệm vụ mới với nhiều thuận lợi, khó khăn, thử thách đan xen. Đặc biệt, trước tình hình diễn biến phức tạp, nguy hiểm của dịch COVID-19 ảnh hưởng đến phát triển KT-XH, đời sống của Nhân dân, đòi hỏi các cấp Hội cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm bảo vệ, chăm lo đời sống, thực sự là chỗ dựa vững chắc cho hội viên PN. Để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Hội LHPN tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, ý thức làm chủ, khát vọng vươn lên của các tầng lớp PN; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, khẳng định vị thế tổ chức tiên phong hành động vì hạnh phúc, bình đẳng và sự phát triển của PN, góp phần xây dựng Ninh Thuận trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước.

Nhiệm vụ trọng tâm là bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Hội cấp trên chủ động tổ chức các hoạt động theo 6 nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định; cụ thể hóa các nội dung và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025 của tỉnh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội và yêu cầu của phong trào PN, công tác bình đẳng giới trong giai đoạn mới. Trước mắt, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 để làm cơ sở, nền tảng, kim chỉ nam trong mọi hành động, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả phong trào PN và công tác Hội, đóng góp vào phát triển KT-XH của địa phương.