Tin vắn

Ngày 7-10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - Thường trực Ban vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã quyết định phân bổ kinh phí cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh xây tặng 10 căn nhà Đại đoàn kết (trị giá 50 triệu đồng/nhà), cho các hộ gia đình hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo thật sự khó khăn về chỗ ở, với tổng số tiền 500 triệu đồng, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh do tổng Công ty Điện lực Miền Nam hỗ trợ. Trong đó huyện Ninh Phước, Ninh Hải, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm mỗi địa phương được hỗ trợ xây tặng 2 nhà; các huyện Ninh Sơn, Bác Ái, Thuận Bắc, Thuận Nam mỗi địa phương được hỗ trợ xây tặng 1 nhà.