Ngày 14-9 trên địa bàn tỉnh có 5 ca mắc COVID-19 mới (Tính đến 18 giờ ngày 14-9)