Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 2 cho đối tượng đã tiêm mũi 1 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (đợt 4)

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu Kế hoạch số 4272/KH-SYT, ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Sở Y tế về triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 2 cho đối tượng đã tiêm mũi 1 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (đợt 4).