Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh: Về hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp do tác động của dịch COVID-19

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu Công văn số 4357/UBND-KTTH, ngày 21 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp do tác động của dịch COVID-19.