UBND tỉnh: Họp bổ sung phạm vi hoạt động của xe điện chở khách du lịch

Ngày 7-4, đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc nghe báo cáo đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định phạm vi, tuyến đường và thời gian hoạt động đối với xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Đề án “Thí điểm các tuyến hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện hoặc động cơ xăng phục vụ chở khách tham quan du lịch trong khu vực hạn chế trên địa bàn tỉnh”, năm 2019, UBND tỉnh đã phê duyệt cho Công ty TNHH Phát Hoàng Long triển khai thí điểm 6 xe chuyên dùng, chạy 4 tuyến chở khách tham quan, du lịch trên địa bàn Tp. Phan Rang-Tháp Chàm. Tuyến 1 từ Resort Phát Hoàng Long (Vĩnh Hy-Ninh Hải) đến vườn nho Thái An; tuyến 2 đến Suối Lồ Ồ; tuyến 3 đến Bãi Kinh và tuyến 4 từ Văn phòng Công ty đến khu du lịch biển Ninh Chữ. Nay Công ty xin điều chỉnh tuyến 1 từ Resort Phát Hoàng Long đi vườn nho Thái An (5km) nối tuyến đến khách sạn Sài Gòn - Ninh Chữ với cự ly 29km và tuyến 4 từ Văn phòng Công ty đi khách sạn Sài Gòn - Ninh Chữ (8km), nối tuyến lên Tháp Pôklong Garai và ngược lại, với cự ly 15 km. Qua lấy ý kiến của các ngành, địa phương liên quan cơ bản thống nhất với phương án điều chỉnh được đề xuất.

Đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với đề xuất điều chỉnh 2 tuyến xe điện 4 bánh phục vụ chở khách du lịch; giao cho Sở Giao thông vận tải phối hợp với nhà đầu tư và các đơn vị liên quan khảo sát, điều chỉnh lộ trình và thời gian hoạt động của phương tiện phù hợp với nhu cầu tham gia giao thông của người dân trên các tuyến đường, trình UBND tỉnh phê duyệt Quy định để triển khai thực hiện, nhằm tạo điều kiện, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu của phát triển và kết nối các điểm du lịch.