Trường TH Bình Quý: Đón Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia

Ngày 22-1, Trường TH Bình Quý, thị trấn Phước Dân (Ninh Phước) tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Trường TH Bình Quý tiền thân là Trường TH Phước Dân 2, năm 2000, được đổi tên thành Trường TH Bình Quý và hoạt động độc lập. Từ đó đến nay, cùng với sự quan tâm của các cấp, ngành trong công tác xây dựng cơ sở vật chất; thầy và trò Trường TH Bình Quý luôn đoàn kết, nỗ lực ra sức thi đua dạy tốt-học tốt, góp phần hoàn thiện các tiêu chí chuẩn quốc gia. Toàn trường hiện có 30 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 548 học sinh, biên chế vào 17 lớp. Hằng năm, tỷ lệ học sinh học đúng độ tuổi đạt 100%, học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình lớp học đạt 100%, học sinh lên lớp đạt 98,4% trở lên, nhiều giáo viên đạt danh hiệu dạy giỏi cấp tỉnh.

Lãnh đạo UBND huyện Ninh Phước trao Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 cho Trường TH Bình Quý.