Trường Chính trị tỉnh: Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính

Ngày 22-1, Trường Chính trị tỉnh tổ chức lễ Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung khoá 60.

Lớp học có 78 cán bộ, công chức, viên chức các ban, ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tham gia. Kết quả có 75/78 học viên được trao bằng tốt nghiệp; trong đó, 1 học viên xếp loại giỏi, 62 học viên xếp loại khá và 12 học viên xếp loại trung bình; đồng thời khen thưởng 8 học viên có thành tích xuất sắc trong quá trình học tập. Sau khoá học sẽ giúp học viên nâng cao lập trường, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, kiến thức và hoàn thiện kỹ năng, phương pháp công tác góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh trao Bằng tốt nghiệp cho các học viên đã hoàn thành khoá học.