Ninh Hải xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Tin vui đối với cán bộ, Nhân dân huyện Ninh Hải trong những ngày đầu năm 2021 là địa phương đạt chuẩn 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới (NTM). Đây là kết quả nỗ lực phấn đấu của cấp ủy, chính quyền các cấp huy động hệ thống chính trị, các nguồn lực xã hội, vận động các tầng lớp Nhân dân đồng thuận chung tay xây dựng NTM. Cán bộ, Nhân dân địa phương phấn khởi mừng đón huyện NTM và chuẩn bị mừng đón tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đầm ấm, vui tươi.

Đến với huyện Ninh Hải vào những ngày giữa tháng 1- 2021, chúng tôi ghi nhận bức tranh kinh tế- xã hội của huyện ngày càng khởi sắc, tạo nên sự phát triển đáng mừng. Hệ thống điện, đường, trường, trạm được đầu tư xây dựng mới, góp phần quan trọng vào việc nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân. Ninh Hải hiện có 29.720 hộ, với 92.320 nhân khẩu; đời sống người dân chủ yếu dựa vào nguồn thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi gia súc, nuôi trồng và đánh bắt hải sản kết hợp làm muối tăng trưởng hàng năm bình quân trên 15,8%. Toàn huyện có trên 9.000 ha đất canh tác chủ động nguồn nước quanh năm, diện tích gieo trồng lúa 6.000 ha/năm; rau màu 2.500 ha/năm; nho 445 ha. Nông dân đầu tư phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh tế, tổng đàn gia súc có sừng trên 57.000 con, bao gồm 9.000 con trâu, bò và 48.000 con dê, cừu. Toàn huyện có 316 cơ sở sản xuất giống thủy sản đạt sản lượng trên 11.700 triệu post/năm; sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 3.500 tấn/năm và đánh bắt hải sản đạt 18.000 tấn/năm. Ninh Hải được mệnh danh là thủ phủ sản xuất muối diêm dân lớn nhất cả nước với tổng diện tích 652 ha, sản lượng đạt 150.000 tấn/năm...

Nông dân huyện Ninh Hải thực hiện cơ giới hóa trong khâu thu hoạch lúa.

Qua 10 năm, 2011- 2020, Ninh Hải huy động các nguồn đầu tư thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM diện mạo nông thôn của huyện thay đổi mạnh mẽ. Toàn huyện thu hút các nguồn vốn phân bổ đầu tư, lồng ghép từ các dự án xây dựng NTM 3.734,5 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư trực tiếp cho chương trình NTM 206,1 tỷ đồng, chiếm 5,52%; vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án 419,3 tỷ đồng, chiếm 11,23%; vốn tín dụng 2.647,4 tỷ đồng, chiếm 70,89%; vốn huy động từ doanh nghiệp, HTX và các tổ chức kinh tế khác 63,3 tỷ đồng, chiếm 1,69%; vốn do nhân dân đóng góp 398,3 tỷ đồng, chiếm 10,67%. Bên cạnh đó, Nhân dân còn hiến 30.916m2 đất, đóng góp 14.825 ngày công và tiền mặt xây dựng giao thông nông thôn, thủy lợi, điện thắp sáng khu dân cư, chợ... Các công trình xây dựng NTM phát huy tốt hiệu quả sử dụng, nâng cao đời sống, tạo tâm lý phấn khởi trong Nhân dân. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định, giá trị sản phẩm trên đơn vị diện tích sản suất đạt 290,7 triệu đồng/ha, tăng 6,46 lần; tổng giá trị sản xuất đạt 9.813 tỷ đồng, tăng 4,36 lần so với năm 2010. Giải quyết việc làm trung bình 3.254 người/năm, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 62,37%. Đời sống vật chất và tinh thần người dân được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn 43,58 triệu đồng/người/năm (gấp 4,2 lần so với năm 2010); tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống hiện còn 1,58% (giảm 6,02% so với năm 2010); 100% số xã đạt chuẩn NTM và hoàn thành 9 tiêu chí huyện NTM, cảnh quan khang trang, môi trường sáng- xanh- sạch- đẹp. Đối với các xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2011- 2016 gồm 5 xã là Xuân Hải, Tri Hải, Tân Hải, Hộ Hải, Phương Hải; các xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2017- 2020 gồm 3 xã là Thanh Hải đạt chuẩn năm 2017, Nhơn Hải đạt chuẩn năm 2019 và Vĩnh Hải đạt chuẩn năm 2020. Hiện nay, các xã đạt chuẩn tiếp tục duy trì và nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp nâng cao các tiêu chí NTM. Tính đến nay, qua kiểm tra của các cơ quan chuyên môn huyện Ninh Hải đã đạt 9/9 tiêu chí NTM theo Quyết định số 558/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí huyện NTM, gồm các tiêu chí: Quy hoạch, Giao thông, Thủy lợi, Điện, Y tế-Văn hóa- Giáo dục, Sản xuất, Môi trường, An ninh- trật tự xã hội, Chỉ đạo xây dựng NTM..,địa phương hoàn tất hồ sơ trình cấp trên xem xét phê duyệt Ninh Hải đạt chuẩn huyện NTM năm 2020.

Hệ thống giao thông trên địa bàn huyện được đầu tư xây dựng, góp phần xây dựng Ninh Hải đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Đồng chí Phú Văn Trạng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ninh Hải cho biết, trong thời gian tới, cấp ủy và chính quyền địa phương tiếp tục chỉ đạo các xã nâng cao chất lượng NTM. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, toàn huyện có 50% số xã đạt chuẩn các tiêu chí NTM nâng cao, có từ 1-2 thôn đạt NTM kiểu mẫu; xây dựng huyện NTM hiện đại theo hướng bền vững. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 12- 13%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 78 triệu đồng/năm; lao động qua đào tạo đạt 40%; hộ nghèo theo chuẩn mới giảm bình quân hằng năm 0,2%/năm. Tiếp tục huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, các doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân đồng thuận chung tay nâng cao các tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM, tích cực góp phần nâng cao toàn diện chất lượng đời sống người dân.