Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Thuận Nam triển khai công tác năm 2021

Ngày 13-1, UBMTTQ Việt Nam huyện Thuận Nam tổ chức tổng kết công tác Mặt trận năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Trong năm 2020, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã thực hiện tốt các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và tổ chức đưa hàng Việt về nông thôn, với số lượt người tham gia 1.500 lượt khách, tổng giá trị hàng hóa phục vụ trên 100 triệu đồng; đã vận động Qũy “Vì người nghèo” được 370 triệu đồng; xây dựng 16 căn nhà đại đoàn kết, với tổng giá trị 720 triệu đồng. Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã triển khai đào và khoan 6 cái giếng trị giá 600 triệu đồng; phối hợp với HĐND huyện tổ chức 4 đợt hội nghị tiếp xúc cử tri HĐND 2 cấp tỉnh, huyện với hơn 1.600 cử tri tham dự, có 1.280 ý kiến; đã vận động và tiếp nhận từ các quan, đơn vị, các nhà hảo tâm trên 11 ngàn suất quả với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng; tổ chức thăm tặng quà cho các gia đình chức sắc, tôn giáo nhân đại lễ phật đản, Tết Ramưvan, Lễ hội Katê …

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác mặt trận huyện Thuận Nam năm 2020.

Năm 2021, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Thuận Nam tiếp tục tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; triển khai sâu rộng, đồng bộ, có chất lượng, hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; triển khai thực hiện thông báo của Bộ Chính trị về “Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay”; thực hiện tốt phong trào “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh…

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân và UBMTTQ Việt Nam huyện cũng tặng giấy khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trân năm 2020.