Hoạt động các sở, ngành, địa phương

* Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong năm 2020, thực hiện công tác phát triển và hỗ trợ doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 42/NQ-CP và Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ được tập trung chỉ đạo đạt kết quả tốt. Đã gia hạn thời gian nộp tiền thuế và tiền thuê đất cho 638 doanh nghiệp, hộ kinh doanh, với số tiền 62,2 tỷ đồng; hỗ trợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ và tạm thời giữ nguyên nhóm nợ cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID -19, với dư nợ 253 tỷ đồng. Số doanh nghiệp thành lập mới đạt cao nhất từ trước đến nay, số vốn đăng ký bổ sung tăng mạnh. Đến cuối năm có 607 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn 4.738 tỷ đồng, tăng 25,4% số doanh nghiệp và tăng 18% vốn so cùng kỳ. Trong đó phát triển mạnh ở lĩnh vực sản xuất, phân phối điện có 173 doanh nghiệp, với vốn đăng ký 1.978 tỷ đồng, tăng gấp 4,2 lần số doanh nghiệp và gấp 3,8 số vốn so cùng kỳ. Nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động đến nay có 3.633 doanh nghiệp, vốn đăng ký 63.291 tỷ đồng. Trong đó có 50 doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn, với số vốn tăng thêm 12.253 tỷ đồng, tăng 3,1 lần so cùng kỳ.

Trong năm 2020 tỉnh ta phát triển mạnh lĩnh vực sản xuất, phân phối điện.
Một góc Nhà máy điện mặt trời Trung Nam-Thuận Nam ở Phước Minh. Ảnh: Văn Nỷ

* Trong năm 2020, huyện Thuận Bắc đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp bình ổn thị trường, bảo đảm lưu thông hàng hóa thông suốt, giá trị sản xuất của ngành dịch vụ ước đạt 565 tỷ đồng, đạt 91,5%, so với kế hoạch đề ra, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đưa 10 đợt hàng về nông thôn, phục vụ nhu cầu của người dân, nhờ đó góp phần giảm tình trạng sốt giá cũng như hàng kém chất lượng, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn. Hoạt động bưu chính-viễn thông tiếp tục được duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Hoạt động ngân hàng có bước tăng trưởng, đáp ứng nhu cầu vốn vay sản xuất và kinh doanh trên địa bàn. Cuối năm, doanh số cho vay khoảng 296 tỷ đồng, nâng tổng số dư nợ trên địa bàn lên trên 635 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cuối năm 2019.

* Theo báo cáo của UBND Tp. Phan Rang- Tháp Chàm, trong năm 2020, tổng mức đầu tư toàn xã hội ước đạt gần 4.100 tỷ đồng, tăng 4,7% so với kế hoạch. Trong năm, Thành phố đã khởi công 16 dự án; tổng nguồn vốn đầu tư phát triển đã phân bổ từ các nguồn gần 130 tỷ đồng, tiến độ giải ngân đến cuối năm ước đạt gần 126,5 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch. Thành phố đã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, thẩm tra 29 công trình thuộc nguồn vốn đầu tư công và vốn sự nghiệp kinh tế, với tổng giá trị quyết toán trên là 44,6 tỷ đồng; thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu và chủ trương đầu tư 50 công trình, với 187 gói thầu, tổng giá trị gần 119 tỷ đồng.