Huyện Thuận Nam triển khai nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021

Ngày 8-1, UBND huyện Thuận Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021.

Năm 2020, UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương gắn với phát triển kinh tế-xã hội; hiệu lực quản lý nhà nước về quốc phòng-an ninh ngày càng được tăng cường; nền quốc phòng toàn dân, thế trận Quốc phòng toàn dân gắn với thế trận An ninh nhân dân và thế trận Biên phòng toàn dân, xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ thành phố ngày càng được củng cố vững chắc; triển khai và thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống COVID-19.

Lãnh đạo UBND huyện tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2021.

Năm 2021, UBND huyện tiếp tục tổ chức quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước về công tác quốc phòng; duy trì nghiêm các kíp trực, nâng cao hiệu quả phối hợp trao đổi thông tin nắm chắc tình hình ở các cấp; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng; thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu; thực hiện tốt đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và đảm bảo chế độ, chính sách cho dân quân tự về trên địa bàn giai đoạn 2021-2025; chỉ đạo tốt diễn tập cấp xã, có thực binh chiến đấu. Tại hội nghị 8 xã đã ký kết giao ước thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện đã tặng Giấy khen cho 8 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2021.