Ninh Sơn triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021

Ngày 18-11, UBND huyện Ninh Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Trong năm học 2019-2020, hoạt động giáo dục trên địa bàn huyện có chuyển biến tích cực; công tác giáo dục đạo đức, lối sống và thể chất được đẩy mạnh; hoàn thành công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; duy trì phổ cập giáo dục tiểu học, THCS, xoá mù chữ. Các cuộc vận động và phong trào thi đua được triển khai có hiệu quả; các hội thi, cuộc thi đạt kết quả cao.

Lãnh đạo UBND huyện Ninh Sơn trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2019-2020.

Năm học 2020-2021, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Sơn tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; đẩy mạnh hướng nghiệp, định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông; ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong dạy và học, quản lý giáo dục; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng việc dạy học; nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ.

Nhân dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" năm học 2019-2020; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 5 tập thể, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 1 cá nhân, Bằng khen cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc.