Ninh Phước: Triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021

Ngày 18-11, UBND huyện Ninh Phước tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2019- 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Trong năm học 2019-2020, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý nâng cao trách nhiệm, xây dựng môi trường giáo dục xanh, sạch, thân thiện, lành mạnh. Nhiều trường lớp, cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng thuận lợi cho việc dạy và học. Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%, hoàn thành chương trình tiểu học đạt tỷ lệ 99,95%, hoàn thành chương trình lớp học đạt tỷ lệ hơn 97%. Học lực trung bình trở lên bậc THCS chiếm tỷ lệ 96,8%, tăng 2,6%, hạnh kiểm trung bình trở lên chiếm tỷ lệ 99,97%. Học sinh tốt nghiệp lớp 9 đạt tỷ lệ 99,7%, tăng 0,2% so với năm học trước...

Ninh Phước triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Trong năm học 2020-2021, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo. Tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, tiếng Chăm phù hợp với học sinh từng địa phương. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, tăng cường quản lý nhà nước, tạo môi trường tốt trong hoạt động giáo dục. Thực hiện tốt vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống đuối nước, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự trong học đường. Thực hiện tốt công tác bảo hiểm y tế học sinh, chống bạo hành trẻ em, xây dựng nhà trường xanh sạch đẹp...

Dịp này, UBND huyện tặng Giấy khen cho 20 tập thể, 910 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 26 cá nhân.