Đối thoại dân chủ giữa Bộ Tư lệnh Quân khu V với cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh

Ngày 19-11, Bộ Tư lệnh Quân khu V tổ chức đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh. Thiếu tướng Trương Thiên Tô - Phó Chính ủy Quân khu V chủ trì buổi đối thoại. Tham dự có lãnh đạo, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh; đại diện phòng, ban chức năng Quân khu và hơn 200 cán bộ, chiến sĩ cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh.

Buổi sinh hoạt đối thoại dân chủ tập trung vào một số nội dung trên lĩnh vực: Quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, chế độ chính sách, đời sống, công tác cán bộ, việc duy trì nền nếp, chế độ, chấp hành kỷ luật, mối quan hệ công tác, quan hệ cấp trên, cấp dưới ở đơn vị; phát huy dân chủ trong hoạt động lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ của người chỉ huy.

Toàn cảnh buổi đối thoại dân chủ giữa Bộ Tư lệnh Quân khu V với cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Ninh Thuận.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ đã tập trung thảo luận, trình bày những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc; tâm tư, nguyện vọng của bản thân trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Đồng thời đề xuất các nội dung liên quan đến chế độ, chính sách về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ; duy trì chế độ, nền nếp; xây dựng cảnh quan môi trường, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

Thiếu tướng Phó Chính ủy Quân khu đã trực tiếp phân tích, làm rõ những ý kiến của cán bộ, chiến sĩ. Những nội dung liên quan cần thẩm định và đối chiếu các hướng dẫn, quy định của Bộ Quốc phòng, Quân khu và yêu cầu các phòng, ban chức năng tổng hợp, báo cáo giải đáp bằng văn bản cho các cơ quan, đơn vị trong thời gian gần nhất.

Thông qua buổi đối thoại dân chủ giúp lãnh đạo, chỉ huy hiểu rõ tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc của cán bộ, chiến sĩ, từ đó giúp Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu V, Bộ CHQS tỉnh có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sớm khắc phục những hạn chế, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng mối đoàn kết, thống nhất nội bộ, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.