Hội thi Văn nghệ-Thể thao Khối thi đua các cơ quan văn hóa - xã hội tỉnh năm 2020

Trong 2 ngày 17 và 18-11, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức Hội thi Văn nghệ-Thể thao Khối thi đua các cơ quan văn hóa xã hội tỉnh, gồm 8 cơ quan: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; Ban Dân tộc tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận và Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận.

Tiết mục tốp ca và múa phụ họa tại hội thi.

Các vận động viên tranh tài về văn nghệ: Đơn ca, tốp ca; thể thao: Bóng bàn đôi nam, cầu lông đôi nam, đôi nam-nữ. Kết quả về văn nghệ, đơn ca giải Nhất: Nguyễn Văn Quỳnh (Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh); tốp ca, giải Nhất: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thể thao, bóng bàn đôi nam, giải Nhất: Trung Dũng- Ngọc Võng (Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận); cầu lông đôi nam giải Nhất: Minh Việt- Xuân Thủy (Sở Y tế ); cầu lông đôi nam-nữ, giải Nhất: Khánh Hằng- Ngọc Hải (Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh).