Hòn Cò Cà Ná

Lần đầu ta mới biết nhau

Mà như đã tưởng từ lâu lắm rồi

Trước em- Rặng núi xanh ngời

Sau lưng - Vách đá biển khơi ngàn trùng.

Đến rồi… xa lại nhớ nhung

Lời thơ ca ngợi theo cùng tháng năm

Ai về Ninh Thuận ghé thăm

Hòn Cò Cà Ná âm thầm níu chân.