Ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Th.S. Nguyễn Phan Anh Quốc, Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận, Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật tỉnh Ninh Thuận:

Tôi kỳ vọng vào Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 sắp tới sẽ có những chính sách, quyết sách mới để đưa Ninh Thuận trở thành tỉnh phát triển ở mức khá trong khu vực, với các lĩnh vực trụ cột như năng lượng tái tạo, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao. Trong thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm tới lĩnh vực khoa học và công nghệ; trong đó, có sáng tạo khoa học - kỹ thuật. Trong 5 năm tới, tôi tin tưởng sự chỉ đạo về công tác khoa học - kỹ thuật sẽ được tỉnh quan tâm nhiều hơn để đạt được kết quả như mục tiêu đề ra, nhằm góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và các lĩnh vực liên quan đến các ngành kinh tế trụ cột của tỉnh như năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao. Bên cạnh đó, tôi cũng mong muốn tỉnh quan tâm đến việc thành lập Hiệp hội Điện gió, điện mặt trời trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, tạo ra môi trường cho các doanh nghiệp giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, cũng như phối hợp với các đơn vị đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

* Ông Đoàn Đức Hồng, Phó Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại và Sản xuất Nam Thành Ninh Thuận:

Những năm qua, Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại và Sản xuất Nam Thành Ninh Thuận nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp (DN) đứng chân trên địa bàn tỉnh nói chung đã có bước phát triển trong sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Có được kết quả đó, chính là nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh cùng với những chính sách có sự đổi mới, mang tính chất hỗ trợ theo chiều sâu và chiều rộng dành cho các DN. Ngoài ra, việc cải cách thủ tục hành chính đã giúp DN có khả năng tiếp cận các hồ sơ, thủ tục, giấy tờ nhanh hơn, giảm thiểu được nhiều quỹ thời gian cho DN. Đây là yếu tố cho thấy sự cải tổ rất tốt từ phía chính quyền của tỉnh.Tuy nhiên, qua đại dịch COVID-19 thì hoạt động của các DN chững lại một giai đoạn dài. Do đó, tôi kỳ vọng trong nhiệm kỳ tới, tỉnh cần có những chính sách thiết thực, cấp bách, cấp thiết hỗ trợ DN vượt qua giai đoạn khó khăn. Ví dụ như giúp DN tiếp cận nguồn vốn tốt hơn hoặc những chương trình hỗ trợ thông tin, đào tạo, giúp các DN tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

* Chị Phạm Vũ Kỳ Nguyên, Bí thư Huyện đoàn Ninh Phước:

Tuổi trẻ huyện Ninh Phước hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, với niềm tin Đại hội sẽ đề ra nhiều chủ trương quan trọng phù hợp với thực tế địa phương. Trong đó có chủ trương đầu tư phát triển nguồn nhân lực tạo môi trường thuận lợi cho tuổi trẻ có cơ hội học tập, làm việc tại tỉnh nhà. Với vai trò Bí thư Huyện đoàn Ninh Phước, bản thân tôi tích cực tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên. Chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tập hợp, động viên đoàn viên, thanh-thiếu niên đẩy mạnh thi đua học tập, lao động sản xuất, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt phong trào thanh niên lập nghiệp và tuổi trẻ giữ nước, góp phần cùng các đơn vị, địa phương trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, vì mục tiêu xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.