Hội thảo tham vấn chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030

Vừa qua, tại TP.Đà Nẵng, Vụ Bình đẳng giới (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) phối hợp với Đại sứ quán Úc tại Việt Nam và cơ quan Liên hiệp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ tổ chức Hội thảo tham vấn Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030. Tham dự có đại lãnh đạo các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Chương trình Hội thảo tham vấn đưa ra những vấn đề cần trao đổi như việc rà soát kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020, trong đó nêu rõ những thành tựu, tồn tại và khó khăn, thách thức của các giải pháp thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu của chiến lược để từ đó làm cơ sở xây dựng Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới trong giai đoạn 2021-2030.

Tại hội thảo, nhiều đại biểu cho rằng việc thực hiện Chiến lược bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 ở nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội được nâng cao. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như: tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo còn thấp, bạo lực giới, gánh nặng công việc gia đình của phụ nữ vẫn chưa được chia sẻ… Trên cơ sở đó, các đại biểu đề xuất: Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 cần được xây dựng trong bối cảnh kinh tế - xã hội hiện tại, những vấn đề giới, quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới và các giải pháp thực hiện Chiến lược phải cụ thể và mang tính đột phá nhằm tiếp tục giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước...