Hội nghị trực tuyến Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị về phòng, chống ma túy

Ngày 9-7, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì hội nghị trực tuyến Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26-3-2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới và triển khai Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16-8-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Dự phía điểm cầu tỉnh ta có lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị về phòng, chống ma túy tại điểm cầu tỉnh ta.

Sau khi nghe báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị về phòng, chống ma túy, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá, tổng kết làm rõ những kết quả đã đạt được trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 21 của Bộ Chính trị. Qua đó, rút ra bài học kinh nghiệm, những cách làm hiệu quả trong công tác phòng, chống ma túy để nhân rộng, góp phần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị. Đồng thời, đề ra những giải pháp khắc phục những vấn đề còn tồn tại trong công tác phòng, chống ma túy như: công tác cai nghiện và quản lý người nghiện; tập trung phân tích, đánh giá, dự báo những vấn đề mới trong hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy trong thời gian qua…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền, các lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy thời gian qua. Đồng chí đề nghị các địa phương tiếp tục quán triệt có hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16-8-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy ở mỗi địa phương với nhiều hình thức phong phú, sinh động; đồng thời cần nêu cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống tội phạm nói chung và phòng chống, kiểm soát ma túy nói riêng trong tình hình mới.