Kế hoạch của UBND tỉnh: Tổ chức đưa đón, cách ly phòng, chống dịch COVID-19 chuyên gia của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam vào làm việc tại Ninh Thuận

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Kế hoạch số 2369/KH-BCĐ, ngày 6 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh về tổ chức đưa đón, cách ly phòng, chống dịch COVID-19 chuyên gia của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam vào làm việc tại Ninh Thuận.