Từ ngày 1/7/2020: Chính thức tăng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân lên 11 triệu/tháng

Đó là nội dung quan trọng tại Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 2-6-2020 về việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Theo đó, mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm); mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng. Như vậy, mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế tăng 2 triệu đồng/tháng và mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc tăng 0,8 triệu đồng/tháng so với quy định cũ. Các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh được xác định tại Khoản 1 Điều 19 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 (sửa đổi năm 2012) được xác định lại số thuế TNCN phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại nghị quyết này khi quyết toán thuế TNCN năm 2020.

Nghị quyết có hiệu lực từ 1/7/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020.