Khai giảng Lớp hướng dẫn viên, huấn luyện viên Yoga năm 2020

Ngày 1-3, Liên Đoàn Yoga tỉnh tổ chức khai giảng Lớp hướng dẫn viên, huấn luyện viên Yoga năm 2020 gồm 20 học viên tham gia.

Các học viên được truyền đạt những kiến thức cơ bản, nền tảng về Yoga; kỹ năng đứng lớp; soạn bài, thực hành giảng dạy; kỹ năng sử dụng thuật ngữ và phương pháp giảng dạy Yoga cho người nước ngoài… Lớp học nhằm phát triển phong trào tập luyện Yoga trên địa bàn tỉnh, góp phần đẩy mạnh việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Đại biểu tham dự Lễ khai giảng lớp hướng dẫn viên, huấn luyện viên Yoga năm 2020.