Ninh Phước: Triển khai công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2020

Ngày 13-2, UBND huyện Ninh Phước tổ chức hội nghị tổng kết công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Trong năm qua, thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, huyện Ninh Phước đã có nhiều nỗ lực trong việc vận động người dân tham gia bảo hiểm. Công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH trên toàn huyện là 3.909 người, đạt 103,41%; số người tham gia BHTN là 3.322 người, đạt 96,29%; đối tượng tham gia BHXH tự nguyện 330 người, đạt 340,21%; công tác BHYT toàn dân đạt 90%; tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân là 126,219 người, đạt 98,6%...

Ninh Phước triển khai công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2020.

Triển khai nhiệm vụ năm 2020, huyện Ninh Phước tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 39-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tập trung xây dựng kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra liên ngành về thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; phối hợp triển khai thực hiện BHYT học sinh đầy đủ, kịp thời; tổ chức thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh BHYT cho người dân…