Kế hoạch phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 24-1-2020 của UBND tỉnh về phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh.