Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn: 98% học sinh đạt danh hiệu khá, giỏi

Ngày 6-1, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn tổ chức Lễ Sơ kết học kỳ I, năm học 2019-2020.

Trong học kỳ vừa qua, nhà trường đã thực hiện hiệu quả các biện pháp đổi mới phương pháp dạy học gắn với thực hiện tốt các phong trào thi đua nhằm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh, qua đó đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Toàn trường có 324 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, chiếm 51,1%; 301 học sinh đạt danh hiệu tiên tiến, chiếm 47,48%; 623 học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt, đạt 98,26%; có 44 học sinh giỏi văn hóa dự thi cấp quốc gia.

Ban giám hiệu Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn tặng giấy khen cho các em học sinh đạt thành tích cao trong học tập.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2019-2020, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn xác định trong thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; đổi mới phương pháp dạy học; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên về phẩm chất, năng lực.