Cải cách hành chính - nhiệm vụ đột phá của ngành Tài nguyên và Môi trường

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của ngành, vì vậy ngay sau khi Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCHC giai đoạn 2016-2020, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) đã tập trung chỉ đạo, triển khai các giải pháp thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và cải cách chế độ công vụ, công chức.

Nhờ đó, đã kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh, giảm phiền hà, tiết kiệm được thời gian cho tổ chức và công dân, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực TN-MT trên địa bàn.

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCHC giai đoạn 2016-2020, những năm qua, Đảng bộ và lãnh đạo Sở TN-MT đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện việc rà soát, đánh giá, đơn giản hóa TTHC. Sau 3 năm triển khai thực hiện công tác CCHC trên lĩnh vực TN-MT, sở đã rà soát và cắt giảm 1.566 ngày làm việc so với thời gian được phép thực hiện các TTHC do Bộ TN-MT công bố. Cụ thể thời gian giải quyết các TTHC được đẩy nhanh và giảm mạnh theo từng năm. Trong đó, năm 2016 giảm 178 ngày; năm 2017 giảm 788 ngày và năm 2018 giảm 600 ngày. Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13-3-2018 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó ngành TN-MT được giao nhiệm vụ rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất từ 30 ngày xuống còn tối đa 20 ngày. Cùng với sự nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức ngành, sau quá trình triển khai, tất cả các TTHC liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã được Sở TN-MT tổ chức rà soát, rút ngắn thời gian thực hiện xuống còn 20 ngày và dưới 20 ngày. Ngoài ra, nhằm đơn giản TTHC và tiết kiệm thời gian công sức của người dân và doanh nghiệp trong việc đăng ký các TTHC, Sở TN-MT đã triển khai thực hiện cơ chế “một cửa”; phối hợp hướng dẫn UBND cấp huyện thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền được phân cấp; Sở TN-MT cũng tiến hành ký kết nhiều quy chế, chương trình phối hợp với các cơ quan liên quan trong thực thi công vụ.

Công chức Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung giải quyết hồ sơ công việc. Ảnh: T.Thịnh

Bên cạnh đó, để đảm bảo nhân lực đủ trình độ, chuyên môn trong thực thi nhiệm vụ, Sở TN-MT cũng quan tâm, chú trọng đến công tác cải cách tổ chức bộ máy từ khâu tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó, phát huy năng lực trong quản lý, điều hành, đồng thời khắc phục những hạn chế nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, tinh thần thái độ phục vụ trong giải quyết các TTHC, đã tạo ra những chuyển biến rất tích cực đem lại sự hài lòng, thuận lợi cho tổ chức, công dân. Trong quá trình triển khai thực hiện CCHC, nhiều sáng kiến, mô hình mới đã được Sở TN-MT triển khai, áp dụng như: Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc công khai nhằm tăng khả năng tiếp cận của người dân, doanh nghiệp đối với các hoạt động của sở, ngành. Đặc biệt là trong việc thực hiện các TTHC; thành lập các Tổ trợ giúp pháp luật; phát triển thêm các Tổ cộng đồng tham gia giám sát môi trường; tổ chức nhiều cuộc đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp, cán bộ và nhân dân. Sở TN-MT đã chủ trì, phối hợp cùng với các huyện, thành phố xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1068/QĐ-UBND ngày 28-6-2018, công bố bộ TTHC lĩnh vực đất đai thực hiện theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tại cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, niêm yết công khai TTHC; giải quyết TTHC; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính. Qua 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy, Sở TN-MT đã giải quyết một số lượng lớn các TTHC. Tính từ ngày 1-1-2016 đến nay, Sở TN-MT tiếp nhận 1.657 hồ sơ và giải quyết trước hạn 860 hồ sơ; giải quyết đúng hạn 604 hồ sơ; giải quyết trễ hạn còn 77 hồ sơ.

Thời gian qua, Sở TN-MT cũng đã ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hành chính thông qua mạng tin học nội bộ. Theo đó, 100% hồ sơ, văn bản, được giải quyết, luân chuyển, giao dịch trong nội bộ Sở được thực hiện trên hộp thư điện tử. Ngoài ra, Sở TN-MT đã tổ chức phát triển nhiều phần mềm chuyên dụng phục vụ công tác của ngành như: Phần mềm quản lý chung; phần mềm theo dõi văn bản có thời hạn; tra cứu pháp luật TN-MT; quản lý hồ sơ giao đất, cho thuê đất; quản lý hồ sơ thanh tra giải quyết tranh chấp, khiếu nại tố cáo; quản lý bồi thường giải phóng mặt bằng; tích hợp bản đồ các quy hoạch; theo dõi giải quyết hồ sơ tại bộ phận “một cửa”. Kết quả xếp hạng các chỉ số CCHC của Sở TN-MT luôn được đánh giá cao và được xếp hạng chỉ số CCHC tốt và khá, cụ thể: Năm 2016 đạt 104/100 điểm xếp loại tốt; năm 2017 đạt 106/100 điểm xếp loại tốt và năm 2018 đạt 169/200 điểm xếp loại khá.

Ông Bùi Anh Tuấn, Giám đốc Sở TN-MT cho biết, sau khi Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU, công tác CCHC luôn được quan tâm thực hiện kịp thời các công tác như: rà soát, tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, thống kê, hệ thống hoá các TTHC theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, cụ thể hóa kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để vận dụng thực hiện phù hợp với điều kiện của tỉnh, từng bước hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách của ngành tại địa phương, với mục tiêu đơn giản hóa việc thực hiện TTHC và cắt giảm chi phí về thời gian và tài chính của người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các TTHC.