Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Giám sát kết quả thực hiện phổ cập giáo dục THCS tại xã Tri Hải

Tiếp tục chương trình giám sát kết quả thực hiện phổ cập giáo dục, ngày 25-10, Đoàn giám sát Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có buổi làm việc với UBND Tri Hải (Ninh Hải).

Qua 2 năm thực hiện công tác phổ cập giáo dục, toàn xã có 462 em từ 15-18 tuổi tốt nghiệp THCS, đạt 87%. Đến nay, xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 1. Để nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, thời gian tới, địa phương tích cực phối hợp với hội đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động học sinh ra lớp; tạo điều kiện mở lớp xóa mù chữ cũng như phổ cập THCS… Sau khi nghe báo cáo, các thành viên trong đoàn giám sát ghi nhận, tổng hợp những đề xuất kiến nghị của địa phương để trình lên cấp tỉnh.

Đoàn giám sát Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm việc với UBND Tri Hải (Ninh Hải).