Hội nghị đối thoại và tư vấn chính sách về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Ngày 19-10, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại và tư vấn chính sách về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình với 250 cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn Tp. Phan Rang-Tháp Chàm.

Tại buổi đối thoại, các cán bộ, hội viên nông dân được nghe đại diện các ngành liên quan phổ biến, giải đáp những nội dung cơ bản quy định về đối tượng tham gia, thủ tục hồ sơ, phương thức đóng, quyền lợi, trách nhiệm cụ thể khi tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình; mức hỗ trợ của Nhà nước đối với các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, hộ nông-lâm-ngư nghiệp có mức sống trung bình khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT... qua đó, từng bước đưa chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến gần hơn với người dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Quang cảnh Hội nghị đối thoại và tư vấn chính sách về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.