Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tập hợp, vận động hội viên, phụ nữ

Phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những năm qua, phụ nữ trong tỉnh luôn nêu cao tinh thân đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực không ngừng hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, cống hiến trên tất cả các lĩnh vực đời sống, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Các cấp hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc; đồng thời triển khai sâu rộng, chất lượng, hiệu quả phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, hai cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, tạo động lực cho chị em tích cực tham gia học tập, nâng cao kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, phát huy phẩm chất, đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc; tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh...

Các kỹ thuật viên Trung tâm Thông tin - Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ )
phân tích các mẫu nước phục vụ công tác xử lý môi trường. Ảnh: V.M

Nhằm tạo điều kiện để hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, từ các nguồn vốn ủy thác của các ngân hàng, và các tổ chức, 9 tháng qua, các cấp hội đã giải ngân trên 185 tỷ đồng cho hơn 6.000 hộ vay, nâng tổng dư nợ hiện lên trên 1.000 tỷ đồng/38.000 hộ vay để thưc hiện các dự án sản xuất, kinh doanh. Để quản lý tốt các nguồn vốn, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức các buổi hội thảo chia sẻ kinh nghiệm hoạt động ủy thác cho vay vốn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trong phát triển kinh tế gia đình, góp phần giảm nghèo bền vững; hướng dẫn cho các hộ vay thực hiện đúng phương án, đúng mục đích. Ngoài ra, hội còn phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tham gia học nghề; tư vấn xuất khẩu lao động, tư vấn giải quyết việc làm cho 560 chị; mở 1 lớp nghiệp vụ bếp cho 32 chị... Phối hợp với các đơn vị, tổ chức các hoạt động hỗ trợ, nâng cao vai trò phụ nữ trong sản xuất và kinh doanh nông nghiệp; tuyên truyền, vận động phụ nữ tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Chamaléa Thị Thủy, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên, trong năm 2019, Hội LHPN tỉnh đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, chỉ đạo các cấp hội cơ sở thực hiện hiệu quả, đó là: Tổ chức đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ, trên cơ sở đó tập trung các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XI đã đề ra; tổ chức các hoạt động thực hiện chủ đề năm 2019 về “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”; tiếp tục triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, các đề án, chương trình phối hợp như: Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025...; chuẩn bị giới thiệu quy hoạch, giới thiệu nguồn nữ cấp ủy, đại biểu Quốc hội, HĐND. Với tinh thần quyết tâm và trách nhiệm cao, trên các lĩnh vực công tác, nhiệm vụ được đề ra được triển khai thực hiện đồng bộ, đạt hiệu quả, đóng góp tích cực nâng cao hiệu quả hoạt động công tác hội cũng như việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Để phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết phụ nữ, thời gian tới, Hội LHPN tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ trên mọi lĩnh vực. Trong đó đặc biệt vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, gắn với bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc. Ngoài ra, đẩy mạnh các giải pháp xây dựng tổ chức hội vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân…

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, hoạt động đề ra, Hội Phụ nữ tỉnh chỉ đạo các cấp hội tiếp tục hướng mọi hoạt động về cơ sở, triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và 2 cuộc vận động: “Rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Vận động phụ nữ tham gia làm tốt công tác hậu phương quân đội; phát huy tinh thần “Tương thân, tương ái”, “Uống nước nhớ nguồn”, chăm sóc gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; tích cực tham gia hoạt động nhân đạo từ thiện, giúp các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phụ nữ yếu thế, phụ nữ cao tuổi, đơn thân, khuyết tật, trẻ em mồ côi... Tiếp tục vận hành hiệu quả và nâng cao chất lượng hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Ninh Thuận, hỗ trợ phụ nữ nghèo, cận nghèo. Phối hợp hỗ trợ thành lập, duy trì các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ liên kết sản xuất do phụ nữ làm chủ hoặc có đông xã viên nữ. Phối hợp nâng cao chất lượng công tác dạy nghề, giới thiệu việc làm cho lao động nữ, quan tâm giới thiệu phụ nữ tham gia xuất khẩu lao động. Mỗi cơ sở hội xây dựng một mô hình thiết thực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, giảm ô nhiễm, giảm thải ra môi trường dựa vào cộng đồng hoặc mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu. Tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tiếp tục hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”. Ngoài ra, nâng cao chất lượng hoạt động Tổ hội viên nòng cốt và các mô hình câu lạc bộ gắn với nhóm phụ nữ đặc thù… Qua đó tạo điều kiện để chị em có cuộc sống ổn định, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.