Hội thảo hỗ trợ và sẻ chia kinh nghiệm ứng xử các tình huống sư phạm cấp học mầm non, tiểu học

Ngày 26-9, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo hỗ trợ và sẻ chia kinh nghiệm trong ứng xử các tình huống sư phạm cấp học mầm non, tiểu học.

Tại hội thảo, các đại biểu được chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm giải quyết tình huống sư phạm thường gặp trong nhà trường; phân tích mặt được và hạn chế trong mỗi tình huống, qua đó, giáo viên rút ra kinh nghiệm tích lũy cho bản thân. Qua hội thảo góp phần hỗ trợ kỹ năng xử lý tình huống sư phạm cho đội ngũ giáo viên, từng bước xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW. 

Các đại biểu tham gia hội nghị.