Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế, cách mạng 4.0 năm 2019

Ngày 23-9, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Trường đại học Kinh tế - Luật tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế, cách mạng 4.0 cho 70 cán bộ, công chức các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

Các học viên được học tâp, nghiên cứu các chuyên đề như: Phát triển công nghệ thông tin và hạ tầng thông tin trong bối cảnh cách mạnh công nghệ lần thứ 4; hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam - những cơ hội và thách thức; những chuẩn vị của Việt Nam trong bối cảnh địa chính trị thế giới mới và vấn đề biển đông; lãnh đạo trong bối cảnh hội nhập và thời đại 4.0; xu hướng công nghệ hiện nay nhằm đáp ứng trong chuỗi cung ứng…

Các đại biểu và học viên dự lớp khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế, cách mạng 4.0 năm 2019.