Tập huấn, huấn luyện công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2019

Ngày 16-7, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Trung tâm Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động tổ chức lớp tập huấn, huấn luyện công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2019.

Tham gia tập huấn, các học viên là người làm công tác an toàn vệ sinh lao động, người sử dụng lao động trong doanh nghiệp vừa và nhỏ được tập huấn việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý công tác an toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và làng nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Toàn cảnh tập huấn, huấn luyện công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2019.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bảo hộ lao động; nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân tham gia công tác bảo hộ lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, nâng cao nhận thức cho người lao động về các yếu tố nguy hiểm có hại và ý thức chấp hành nội quy an toàn vệ sinh lao động.