Bế giảng lớp bồi dưỡng tiếng Raglai năm 2018

Ngày 5-7, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng tiếng Raglai năm 2018 cho cán bộ công chức, viên chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian 6 tháng, các học viên được bồi dưỡng về khả năng: Nghe, nói, đọc, viết tiếng Raglai và thực tế tại một số địa phương có người dân tộc Raglai sinh sống. Kết thúc khóa học, 36 học viên có thể sử dụng ngôn ngữ Raglai để giao tiếp trong đời sống hằng ngày và trong công tác, chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công việc được giao.

 

Hiệu trường Trường Chính trị tặng Giấy khen cho các học viên đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện toàn khóa.

Dịp này, Hiệu trường Trường Chính trị đã tặng Giấy khen cho 4 học viên đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện toàn khóa; trao chứng chỉ công nhận tốt nghiệp chương trình Bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số Raglai cho 36 học viên.