Tp. Phan Rang – Tháp Chàm: Ra mắt mô hình “Doanh nghiệp an toàn về ANTT-ATGT-PCCC và không có tệ nạn ma túy”

Ngày 28-6, UBND Tp. Phan Rang – Tháp Chàm tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Doanh nghiệp an toàn về ANTT-ATGT-PCCC và không có tệ nạn ma túy” tại Công ty TNHH may Tiến Thuận (phường Mỹ Hải, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm).

Việc thành lập mô hình với mục đích huy động sức mạnh tổng hợp trong cán bộ quản lý và người lao động trong công ty tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại đơn vị. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, CN-LĐ xây dựng Công ty an toàn về ANTT-ATGT-PCCC và không có tệ nạn ma túy.

Ra mắt tổ xung kích tự quản thực hiện mô hình “Doanh nghiệp an toàn về ANTT-ATGT-PCCC
và không có tệ nạn ma túy” của Công ty TNHH may Tiến Thuận.