Đoàn cơ quan Phát triển Bỉ phối hợp với Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các Dự án ODA ngành nước tỉnh làm việc với các sở, ngành

Ngày 13-3, Đoàn cơ quan Phát triển Bỉ phối hợp với Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các Dự án ODA ngành nước tỉnh có buổi làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng về triển khai hoạt động “Hỗ trợ kỹ thuật, củng cố kết quả và bền vững của dự án Quản lý nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận”.

Tại buổi làm việc, Đoàn đã nghe lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng cung cấp thông tin liên quan đến việc tiếp nhận, sử dụng và vận hành các nghiên cứu của dự án như: Hiện trạng, các sản phẩm cung cấp cho công tác của các đơn vị; kết quả nghiên cứu, công cụ trong dự án ứng dụng cho công tác quản lý, vận hành theo chức năng và nhiệm vụ phân công; tham vấn nhu cầu sử dụng các sản phẩm của dự án, xác định các nhiệm vụ ưu tiên trong công tác quản lý, trình bày các phương án có thể kết hợp sản phẩm, công cụ của dự án đối với công tác của cơ quan, đơn vị được khảo sát; đánh giá nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật, thực hành, đào tạo sử dụng kết nối sản phẩm phục vụ công tác điều hành; đề xuất thống nhất thời gian thực hiện hỗ trợ kỹ thuật và đầu mối liên hệ, danh sách cán bộ tham dự chương trình chuyển giao, hỗ trợ kỹ thuật từ nhóm chuyên gia của dự án…

Đoàn cơ quan Phát triển Bỉ phối hợp với Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện
các Dự án ODA ngành nước tỉnh làm việc tại Sở Xây dựng. Ảnh: Văn Nỷ

* Cùng ngày Đoàn công tác của Cơ quan hợp tác phát triển Vương quốc Bỉ có buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Đoàn cơ quan phát triển Bỉ làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: H.Lâm

Theo báo cáo của lãnh đạo Sở KH&ĐT, Sở NN&PTNT, hai ngành có nhiều hoạt động tích cực trong việc phối hợp với Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh thực hiện đồng bộ các hợp phần như: Tham mưu phân bổ và giải ngân nguồn vốn; tư vấn, thiết kế hạng mục công trình, thẩm định hồ sơ, quy trình thủ tục dự án; xây dựng hệ thống quản lý vận hành hồ chứa, thiết lập dòng chảy trong hệ thống sông, kênh dẫn; cân đối và lựa chọn phương án điều tiết nước hợp lý phục vụ sản xuất nông nghiệp hiệu quả.