Thuận Bắc:

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Năm 2010, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân đã được ngành Y tế Thuận Bắc triển khai thực hiện có hiệu quả.

Toàn huyện đã khám và điều trị bệnh cho trên 35.000 lượt người (chủ yếu là tuyến y tế cơ sở). Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình và các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế đều thực hiện tốt; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng còn 25%; có 50% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.

Năm 2011, ngành Y tế huyện Thuận Bắc tiếp tục hoàn thiện hệ thống mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở; đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thông sức khỏe và xã hội hóa công tác y tế; tăng cường công tác giám sát dịch, khống chế kịp thời các loại dịch bệnh nguy hiểm, thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia; nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ và trình độ chuyên môn của cán bộ y tế để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.