Bác Ái: Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện tổ chức tổng kết hoạt động năm 2018

Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện Bác Ái vừa tổ chức tổng kết tình hình hoạt động năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018, Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện đã tham gia giải quyết được 31 vụ việc, trong đó: hình sự: 16 vụ ; án dân sự: 8 vụ; án hôn nhân và gia đình: 7 vụ. Ngoài ra, công tác Hội thẩm nhân dân (HTND) đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Tòa án nhân dân và địa phương, với 62 lượt tham gia xét xử của đoàn HTND, đạt 100% HTND tham gia xét xử vụ án. Khi tham gia xét xử các vị HTND luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, dành nhiều thời gian nghiên cứu hồ sơ vụ án, luôn tuân thủ triệt để các quy định của pháp luật, chưa để vi phạm pháp luật tố tụng. Các bản án và quyết định của pháp luật đều thể hiện sự nhất trí cao giữa Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa và các HTND góp phần cùng Tòa án hoàn thành tốt công tác xét xử, qua đó đóng góp tích cực trong việc giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Trong năm 2019, Đoàn Hội thẩm nhân dân sẽ tiếp tục phối hợp với Tòa án nhân dân huyện trong các công tác: tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng thêm kiến thức chuyện ngành và tích cực trao đổi kinh nghiệm cho Hội thẩm nhân dân; phân công tham gia xét xử cho Hội thẩm nhân dân, đồng thời nâng cao chất lượng hội thẩm nhân dân trong từng vụ án khi tham gia xét xử.