Ngành Thuế: Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày 10-1, Tổng Cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế năm 2019 với các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đến dự.

Với sự nỗ lực của toàn ngành Thuế trong cả nước, năm 2018, tổng thu ngân sách do Tổng Cục Thuế quản lý ước đạt 1.146.933 tỷ đồng/1.070.200 tỷ đồng, bằng 107,2% dự toán và bằng 112,3% so với số thu thực hiện năm 2017. Hầu hết các khoản thu và các địa phương đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán pháp lệnh (61/63 địa phương). Trong đó, có 48/63 địa phương vượt trên 7,3% dự toán; 24 địa phương tăng trưởng thu ở mức cao từ 15% trở lên; còn 2 địa phương không hoàn thành dự toán do bị ảnh hưởng bởi nguyên nhân khách quan là Bình Dương và Đồng Nai. Các chính sách thuế mới được triển khai, phổ biến kịp thời đến doanh nghiệp, người dân; công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, xử lý nợ thuế được tăng cường, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế…

Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ, giải pháp
công tác thuế năm 2019 đại điểm cầu tỉnh ta.

Triển khai nhiệm vụ năm 2019, Tổng Cục Thuế đề ra 4 nhiệm vụ và 4 nhóm giải pháp chính để tập trung chỉ đạo thực hiện. Trong đó, trọng tâm bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính để chủ động triển khai thực hiện tốt công tác thu ngân sách; tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu, xử lý thu hồi nợ thuế; triển khai hiệu quả công tác quản lý các nguồn thu... Phấn đấu đến cuối năm đạt tổng số thu 1.168.100 tỷ đồng, trong đó dầu thô 44.600 tỷ đồng và thu nội địa 1.123.500 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá cao kết quả thu ngân sách năm 2018 của ngành Thuế trong cả nước, cho rằng với số thu cả Trung ương và địa phương đều vượt đã đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của nền kinh tế đất nước. Phó Thủ tướng đề nghị ngành Thuế triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các biện pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ về thực hiện các Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu ổn định kinh tế vĩ mô, quyết liệt cải cách hành chính, khuyến khích đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tham mưu sửa đổi những vướng mắc, cải cách thủ tục hành chính thuế, rà soát lại các nghị định, thông tư, văn bản hướng dẫn, qua đó nâng cao chất lượng công tác quản lý, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế; tăng cường các giải pháp thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế để đến cuối năm hoàn thành vượt 5% số thu so với dự toán đã được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao.