Tập huấn ứng dụng phần mềm quy hoạch và quản lý tài nguyên nước

Từ ngày 9 đến 11-1, Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh phối hợp với Trung tâm tư vấn Xây dựng thủy lợi tổ chức Hội thảo tập huấn ứng dụng phần mềm quy hoạch và quản lý tài nguyên nước cho 15 cán bộ làm công tác quản lý tài nguyên nước, khí tượng thủy văn ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Chương trình ứng dụng phần mềm quy hoạch và quản lý tài nguyên nước là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án “Quản lý nguồn nước tổng hợp và Phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận” với sự tài trợ không hoàn lại của Chính phủ Bỉ. Mục tiêu tập huấn nhằm cung cấp kiến thức chuyên sâu cho học viên sử dụng thành thạo phần mềm quản lý các cơ sở dữ liệu thủy văn, xây dựng quy trình thiết lập dòng chảy trong hệ thống sông, kênh dẫn phù hợp; cân đối và lựa chọn phương án điều tiết nước hợp lý từ nguồn nước ngầm, mưa, lũ…

Tập huấn ứng dụng phần mềm quy hoạch và quản lý tài nguyên nước.