Công an tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2019

(NTO) Ngày 7-1, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

Năm 2018, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của  Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã chủ động nắm bắt tình hình; kịp thời tham mưu, lãnh đạo chỉ đạo các mặt công tác bảo đảm an ninh trật tự; liên tục mở các đợt thi đua gắn với các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, thực hiện tốt công tác tham mưu trong xây dựng phát triển phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc… Nhờ đó, phạm pháp hình sự đã giảm so với năm trước. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được chú trọng; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ và đảng viên thực hiện nghiêm túc, qua đó cán bộ, chiến sĩ đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, có ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương…

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị.

Trong năm 2019, lực lượng Công an tỉnh tiếp tục tham mưu cấp ủy chính quyền các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an ninh trật tự. Tập trung bố trí, sắp xếp lực lượng theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an; xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt công tác dân vận; xây dựng Công an xã chính quy; xử lý các nguy cơ tiềm ẩn đối với an ninh quốc gia, sẵn sàng ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, an ninh mạng; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh. Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân nhằm xây dựng lực lượng Công an Ninh Thuận trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc của lực lượng Công an tỉnh; đồng thời chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh đẩy mạnh toàn diện các mặt công tác; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, việc chấp hành quy chế, quy trình công tác, kỷ luật phát ngôn, Điều lệnh Công an nhân dân nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo tinh thần Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ bảy (khóa XII). Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để xây dựng phương án lựa chọn nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp trong Công an nhân dân; phối hợp chặt chẽ với các huyện ủy, thành ủy triển khai hiệu quả chủ trương bố trí lực lượng công an xã chính quy...