Tập huấn cán bộ công đoàn năm 2018

(NTO) Trong 2 ngày 4 và 5-10, Công đoàn ngành Y tế tổ chức lớp tập huấn cán bộ công đoàn năm 2018. Tham gia lớp tập huấn có 90 cán bộ công đoàn không chuyên trách đến từ 17 công đoàn cơ sở trực thuộc.

Trong 2 ngày, các học viên được phổ biến các nội dung: Vấn đề quản lý sử dụng ngân sách Công đoàn theo Quyết định số 1910/QĐ-TLĐ ngày 19-12-2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành việc thu, chi, quản lý tài chính Công đoàn cơ sở và Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19-12-2016 về việc ban hành quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn; giải quyết tranh chấp lao động và trách nhiệm của CĐCS; giải đáp những thắc mắc liên quan đến hợp đồng lao động; các vấn đề liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, trách nhiệm, quyền hạn của các đồng chí trong Ủy ban Kiểm tra, Thanh tra nhân dân…

Quang cảnh tập huấn cán bộ công đoàn năm 2018.