Ninh Phước: Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài

(NTO) Những năm qua, Hội Khuyến học huyện Ninh Phước không ngừng đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài (KHKT) hướng đến mục tiêu xây dựng xã hội học tập gắn với chủ trương xã hội hóa giáo dục, góp phần nâng cao trình độ dân trí ở địa phương.

Đồng chí Lưu Tấn Tỵ, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện, cho biết: Xác định công tác KHKT là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Hội luôn chủ động phối hợp với các cấp, ngành, trường học đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về tầm quan trọng của việc học đối với mỗi cá nhân, gia đình, dòng họ và toàn xã hội. Cùng với đó, phong trào KHKT và xây dựng xã hội học tập cũng được cấp ủy, chính quyền địa phương, nhân dân và các trường học trên địa bàn huyện triển khai đồng bộ, hiệu quả, tạo động lực để giáo viên, học sinh phấn đấu, nỗ lực trong học tập.

Khuyến học, khuyến tài là động lực giúp các em học sinh Ninh Phước nỗ lực phấn đấu đạt thành tích cao
trong học tập. Trong ảnh: Tiết học môn Toán của học sinh lớp 12C1 Trường THPT Nguyễn Huệ (Ninh Phước).

Toàn huyện Ninh Phước hiện nay đã phát triển được 25.440 hội viên, với 16 Hội Khuyến học ở các xã, thị trấn, 245 chi hội cơ sở sinh hoạt ở 66 thôn, khu phố; xây dựng được 80 dòng họ khuyến học, 66 cộng đồng học tập, trên 6.700 gia đình hiếu học và 9 Trung tâm Học tập cộng đồng. Với mục tiêu xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động nền nếp, hiệu quả, hằng năm, Hội Khuyến học huyện luôn chủ động triển khai nhiều phong trào thi đua như: Xây dựng quỹ hội, phát triển nhân rộng các mô hình học tập; hỗ trợ, giúp đỡ học sinh nghèo. Từ các phong trào thi đua, nhiều gia đình, dòng họ quan tâm hơn đến việc học của con em mình, góp phần hạn chế tình trạng học sinh bỏ học. Bên cạnh đó, để kịp thời động viên, phát triển phong trào KHKT, hằng năm các cấp hội còn tổ chức hội nghị biểu dương các gia đình, dòng họ, cộng đồng điển hình trong phong trào khuyến học.

Hướng đến mục tiêu xây dựng xã hội học tập gắn với chủ trương xã hội hóa giáo dục, hằng năm, Hội Khuyến học huyện còn phát động, thực hiện tốt các phong trào như: Xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, đơn vị học tập, cộng đồng học tập. Qua đó, xuất hiện nhiều dòng họ, gia đình học tập tiêu biểu. Điển hình như dòng họ Hamư Phole ở thị trấn Phước Dân, dòng họ Đa Đa ở xã Phước Thái, gia đình Võ Tấn Khanh ở xã Phước Thuận, gia đình ông Đàng Nguyên, xã Phước Hữu. Các cấp hội cũng đã vận động đóng góp quỹ khuyến học, tổ chức trao học bổng, khen thưởng cho giáo viên và học sinh có nhiều nỗ lực vượt khó thi đua dạy tốt, học tốt. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, đã vận động được số tiền trên 1 tỷ đồng, hỗ trợ các em học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn đến trường

Đồng chí Lưu Tấn Tỵ, cho biết thêm: Thời gian tới, Hội Khuyến học huyện tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các hội cơ sở; đẩy mạnh phong trào gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học và xã hội học tập; vận động tổ chức, cá nhân, các chi hội, dòng họ xây dựng quỹ khuyến học nhằm kịp thời động viên khen thưởng, hỗ trợ các em học sinh; đồng thời, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huy động trẻ ra lớp đúng độ tuổi, giảm tình trạng học sinh bỏ học.