Thanh tra Xây dựng: Trong 9 tháng năm 2018 xử phạt vi phạm hành chính 55 triệu đồng

(NTO) Trong 9 tháng năm 2018, Thanh tra Xây dựng đã tổ chức kiểm tra 22 công trình;trong đó có 19 công trình xây dựng đúng phép; 3 công trình không có giấy phép xây dựng.

Đối với các trường hợp vi phạm, Thanh tra Xây dựng đã ban hành 3 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền 55 triệu đồng. Đối với việc kiểm tra nhà ở riêng lẻ, tổng số công trình đã kiểm tra 220 công trình; trong đó có 194 trường hợp xây dựng đúng phép, 21 trường hợp xây dựng không phép, 4 trường hợp xây dựng sai phép và 1 trường hợp xây dựng sai mục đích. UBND các xã, phường trên địa bàn Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đã lập biên bản và ban hành Quyết định đình chỉ thi công 26 trường hợp. Trên địa bàn Ninh Hải có 4 trường hợp vi phạm; huyện Ninh Phước có 1 trường hợp xây dựng không phép; huyện Ninh Sơn có 3 trường hợp xây dựng không phép; huyện Thuận Bắc có 1 trường hợp vi phạm; huyện Thuận Nam có 4 trường hợp vi phạm và huyện Bác Ái có 1 trường hợp vi phạm.