Bác Ái: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công

(NTO) Chỉ còn 4 tháng nữa là hết năm 2018, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Bác Ái chưa đạt kế hoạch đề ra. Để tránh tình trạng không giải ngân hết nguồn vốn hoặc tập trung giải ngân vào cuối năm, UBND huyện Bác Ái đang tập trung chỉ đạo, tháo gỡ những vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, đảm bảo kế hoạch giải ngân vốn đầu tư theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh.

Tính đến giữa tháng 9, Kho bạc nhà nước (KBNN) Bác Ái mới chỉ giải ngân các nguồn vốn đầu tư được 43,2 tỷ đồng, đạt 46% kế hoạch năm, trong đó giá trị tạm ứng hơn 28,4 tỷ đồng, chiếm 66% giá trị giải ngân; tỷ lệ giải ngân giảm 16% so cùng kỳ năm 2017; nhiều dự án chưa triển khai. Theo báo cáo của KBNN Bác Ái, nguyên nhân giải ngân nguồn vốn đầu tư trên địa bàn huyện chậm do những vướng mắc trong quá trình thành lập hồ sơ, các chủ đầu tư thường gặp một số sai sót như: Điều khoản thanh toán trên hợp đồng không phù hợp với quá trình thanh toán thực tế; điều chỉnh hợp đồng không đúng với quy định tại Điều 36 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP; phương pháp ghi chép trên bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán chưa đúng; lập bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán không đúng mẫu; vi phạm thời gian gửi cam kết chi theo quy định tại Thông tư số 40/2016/TT-BTC; ký hợp đồng vượt thời gian thực hiện dự án khi chưa có văn bản cho phép của người quyết định đầu tư; tài khoản bên A thường để trống; thiếu kế hoạch giải phóng mặt bằng theo quy định đối với những dự án có đền bù giải phóng mặt bằng; thanh toán tạm ứng các chi phí liên quan đến công tác đền bù chậm theo quy định tại Thông tư số 08/2016/TT-BTC và Thông tư số 74/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính; thanh toán tạm ứng chậm;…

Thi công tuyến đường Phước Tân-Phước Đại.

Bên cạnh đó, tại cuộc đối thoại ngày 14-9-2018 do KBNN Bác Ái tổ chức với các chủ đầu tư để trao đổi, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, các chủ đầu tư kiến nghị với lãnh đạo UBND huyện Bác Ái một số vấn đề như: Một số dự án đã giao mặt bằng thi công nhưng công tác giải phóng mặt bằng, đền bù, thu hồi đất, người dân còn chưa đồng tình dẫn đến không triển khai được; nhiều dự án đã tạm ứng vốn nhưng chưa triển khai được là do công tác giải phóng mặt bằng nên chưa có khối lượng để thu hồi tạm ứng vốn; công tác phân bổ kế hoạch vốn chậm do chưa có hồ sơ, chờ cấp mã số dự án... dẫn đến giải ngân nguồn vốn đầu tư chậm chưa đạt tiến độ kế hoạch đề ra.

Ông Mẫu Thái Phương, Chủ tịch UBND huyện Bác Ái, cho biết: Để hoàn thành giải ngân vốn đầu tư năm 2018, hiện nay UBND huyện đang tập trung chỉ đạo Ban Quản lý Dự án Đầu tư-Xây dựng huyện cùng các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thiện đầy đủ các thủ tục để triển khai dự án tiết kiệm, hiệu quả, hạn chế thấp nhất phát sinh vốn và thay đổi thiết kế đã được phê duyệt ban đầu; sớm hoàn thành bàn giao và đưa vào sử dụng theo cam kết khi trúng thầu. Đồng thời, chủ động vốn để thanh toán cho các công trình hoàn thành khối lượng công việc kịp thời, giúp nhà thầu có điều kiện về vốn để đẩy nhanh tiến độ công trình hoàn thành đúng thời gian…

Còn theo ông Võ Hòa Phúc, Giám đốc KBNN Bác Ái, hiện nay số dư tạm ứng chi đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện còn tương đối lớn, đến ngày 31-8 là 28,4 tỷ đồng, đơn vị đang đề nghị các chủ đầu tư khẩn trương đôn đốc đơn vị thi công (tư vấn) lập bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán theo mẫu quy định để thanh toán tạm ứng với kho bạc. Các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trong thời hạn 4 ngày kể từ ngày có khối lượng nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán ngay với KBNN không để vào cuối năm. Khẩn trương thực hiện nộp trả tiền cấp vượt so với quyết toán được duyệt; thực hiện nộp trả, thu hồi tạm ứng theo đúng thời gian quy định; trước khi gửi kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư từng dự án, UBND các cấp chỉ đạo chủ đầu tư xác định số liệu thanh toán đến thời điểm điều chỉnh và làm việc với KBNN để xác nhận số vốn thuộc kế hoạch năm đã thanh toán cho dự án, xác định số vốn còn dư do không thực hiện được, đảm bảo cho kế hoạch của dự án sau khi điều chỉnh không thấp hơn số vốn KBNN đã thanh toán…

Với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt trên, tin rằng Bác Ái sẽ hoàn thành kế hoạch giải ngân nguồn đầu tư năm 2018, thúc đẩy các công trình, dự án hoàn thành đưa vào sử dụng, góp phần thúc đẩy KT-XH huyện miền núi Bác Ái phát triển.